رازهایی که درباره قانون جذب کائنات از شما مخفی کرده اند

قانون جذب کائنات

قانون جذب کائنات

 آیا هیچ وقت برایتان پیش آمده به دوستی که مدت ها او را ندیده اید ، فکر کرده باشید و فردای همان روز او به خانه تان آمده باشد ؟ آیا هیچ وقت برایتان پیش آمده که ترانه ای قدیمی را زیر لب زمزمه کرده باشید و درست همان موقع آن ترانه از رادیو پخش شده باشد ؟ آیا شما صاحب شغل یا خانه ای هستید که سال‌های پیش رویای داشتنش را در سر می پرورانید ؟

بسیاری از مردم به این وقایع برچسب تصادفی می‌زنند اما  حقیقت این است که این رویداد ها ورای  تصادفند .ذهن انسان شبیه آهنرباست و هرچه را که به آن فکر می‌کند ، به طرف خود می‌کشد. همان اصولی که در رابطه با خاصیت آهنربایی بر جهان ماده حاکم است در مورد ذهن آدمی نیز مصداق پیدا می کند. انسان آنچه را در ذهن دارد ،  به سوی خود جذب می کند. ذهن آدمی همانند آهنرباست.

 نظر نویسندگان  مختلف در ارتباط با قانون جذب کائنات:

 ناپلئون هیل در کتاب برجسته و موفق خود به نام((فکر کنید و ثروتمند شوید)) می نویسد:((مغز ما از طریق شایع‌ترین اندیشه هایمان ، خاصیت آهنربایی پیدا میکند. این((آهن ربا))  به گونه ای که برای بشر ناشناخته است ، افراد ، نیروها و موقعیت هایی را که با ماهیت این افکار غالب همخوانی دارند ، به سوی ما جذب می کنند.))

جیمز  آلن می نویسد:((بشر ،  دیر یا زود این واقعیت را  کشف خواهد کرد که فرمانروا و ناخدای روح و کارگردان زندگی خویش  است. قوانین حاکم بر اندیشه به زودی بر او آشکار شده و با دقتی فزاینده درک خواهد کرد که چگونه نیروهای فکر و عوامل ذهنی در شکل گیری شخصیت ، موقعیت ها و سرنوشت او موثر واقع می‌شوند.))

ورود به بخش تبلیغات هوشمند

کلود بریستول در کتاب((جادوی باور)) بار دیگر از قدرت جاذبه ذهن سخن می گوید:((افکار مربوط به  هراس ها و ترس ها در جذب کردن درد سر به زندگی ما درست به همان اندازه موثر و جاذب هستند که افکار مثبت و سازنده در جذب پیامدهای مثبت.))

ماهیت تفکرات انسان درباره قانون جذب کائنات

 بنابراین ماهیت فکر هر چه که باشد ، زاینده چیزی از جنس خود است. وقتی این مسئله در هوشیاری انسان جا می‌افتد ، علایم قدرت خارق العاده در او ظاهر می گردد که برای استفاده در اختیار او قرار گرفته است . تمام آن چیزهایی که ممکن است تصادفی و اتفاقی به نظر برسند ، در واقع چنین نبوده  بلکه فقط نتیجه الگوهایی هستند که انسان از قبل برای خود طراحی کرده است.

بریستول در توجیه و  تشریح قدرت جاذبه ی ذهن این نکته را مطرح کرده است که: ((امواج رادیویی به آسانی از چوب ، آجر ، فولاد و دیگر مواد جامد عبور می‌کنند. از کجا معلوم که ارتعاشات فکر این گونه نباشند! وقتی امواج فکر یا هر اسم دیگری که برای آن می گذارید حتی قابلیت  تبدیل به نوسانات بالاتر را دارند ، چراتوانند بر  مولکولهای اجسام جامد اثر بگذارند ؟))

و اما…

شکتی گاوین ، نویسنده ی کتاب((تصور خلاق)) در این زمینه می گوید: افکار و احساسات ، انرژی های مغناطیسی خاص خود را دارند که جاذب نوعی انرژی یا ماهیت مشابه هستند. این اصل می گوید:  هرچه از شما به دنیای خارج تراوش کند ، انعکاس آن ، بار دیگر به شما باز می‌گردد.

از دیدگاه عملی ، این اصل به این معناست که انسان همیشه آنچه را که بیشترین زمان را به فکر کردن درباره آن اختصاص می دهد یا قوی ترین اعتقاد را  نسبت  به آن دارد یا در عمیق ترین سطوح ، انتظار آن را می کشد یا در  واضح ترین حالت ، آن را تصور می‌کند ، به طرف زندگی خود جذب میکند.

 ریچارد باخ  می‌نویسد: هر چه را در اندیشه ی خود نگه داریم  ، به سوی زندگی خود جذب می کنیم . یک ((فکر)) یک ((هیچ)) نیست ، بلکه یک ((چیز)) است. برای آنکه بتوانیم فکر کنیم ،  فکر باید وجود داشته باشد. باید یک ((چیز)) باشد!  چون فکر یک ((چیز)) است و از خود انرژی دارد پس باید مانند هر چیز دیگری در این سیاره در چارچوب اصول و قوانین جای بگیرد. شاید به این ترتیب آسانتر بتوان تصدیق کرد که قوانین  ذهن به اندازه قوانین جاذبه و الکتریسیته ، واقعی و موثر هستند.

ذهن ما پیامدهای زندگی ما را رقم می زند

هدف ما از آوردن این مثال ها روشن کردن این مسئله برای خوانندگان بوده است که چگونه ذهن ما پیامدهای زندگی ما را رقم می‌زند. امیدوارم هیچ یک از این اصول را کورکورانه و بدون به کار بستن آنها نپذیرید و همانگونه که اشاره شد بسیار تاکید می کنم که استفاده از نیروی فکر جانشینی برای عمل نیست  ، بلکه استفاده صحیح از ذهن ، ما را قادر می سازد که با سهولت و سرعت بیشتری به اهداف خود دست پیدا کنیم.

 ذهن شما همانند آهنرباست. فکر کردن به خواسته های خود را ادامه دهید تا به آنها دست پیدا کنید. افکار شما شبیه ابر های نامریی هستند که برای او نتیجه به بار می آورند. با منظم کردن افکار خود می توانید تعیین کننده ی این نتایج باشید.

 نظر باب پراکتور در رابطه با قانون جذب  و جذب ثروت:

 فکر می کنید چرا درآمد یک درصد از جمعیت حدود ۹۶ درصد تمام پولی است که همه مردم به دست می‌آورند ؟ آیا فکر می کنید این مسئله تصادفی است ؟ نه ، برنامه ریزی شده است این افراد چیزی را می‌دانند آنها قانون جذب را می‌دانند و حالا تو هم با آن آشنا می شوی.

ورود به بخش تبلیغات هوشمند

افرادی که ثروت را به زندگی شان جذب کرده‌اند به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از قانون جذب استفاده کردند آنها به فراوانی و ثروت فکر می‌کنند اجازه نمی‌دهند هیچ تفکری که با فراوانی و ثروت در تضاد باشد در ذهنشان ریشه بدواند. افکار حاکم بر ذهن آنها همه در ارتباط با ثروت است آنها فقط ثروت را می شناسند و جز این فکر دیگری در ذهنشان وجود ندارد.

چه از این موضوع آگاه باشند یا نباشند افکار  غالب  ذهنشان که مربوط به ثروت  است ثروت را به طرفشان جذب می‌کند. دلیل ثروتمند شدن آنها فعال شدن قانون جذب است.

یک مثال

یک مثال عالی که عملکرد  قانون جذب را نشان  می‌دهد این است: شاید کسانی را بشناسی که ثروت کلانی به دست آورده اند و همه آن را از دست دادند و در مدت کوتاهی دوباره ثروت کلانی به دست آورده اند. آنچه در این موارد اتفاق افتاده ، چه  این افراد آن را بدانند یا ندانند ، این است که ابتدا افکار غالب آنها روی ثروت متمرکز می شود و به این شکل در وهله اول به ثروت دست پیدا می کنند.

بعد اجازه می‌دهند افکار ترسناکی در مورد از دست دادن ثروت به ذهنشان راه پیدا کند تا جایی که این افکار منفی افکار غالب ذهنشان می شود. آنها تعادل ترازوی ذهنشان را با  تغییر افکارشان از افکار مربوط به ثروت مند شدن به افکار مربوط به از دست دادن ثروت به هم می‌زنند.
وقتی به هر حال ثروتش را از دست دادند ، ترس از دست دادن ثروت از بین می‌رود و دوباره تعادل ترازو را با غالب کردن افکار مربوط به  ثروتمند شدن برقرار می‌کنند. این قانون بدون توجه به این‌که فکرهایت خوب هستند یا بد به آنها پاسخ می دهد. هر چیزی شبیه خودش را جذب میکند.

 نظر جان اساراف در مورد قانون جذب کائنات:

 وظیفه ما به عنوان انسان این است که دائم به چیزهایی که می خواهیم فکر کنیم و برای خودمان کاملاً روشن کنیم که چه می‌خواهیم. از اینجا به بعد یکی از نیرومندترین قوانین دنیا را به کمک فرا می‌خوانیم که همان قانون جذب است.

تو به همان چیزی تبدیل می شوی که بیشتر اوقات به آن فکر می‌کنی و به علاوه چیزی را که زیاد به آن فکر می‌کنی به طرف خود جذب می کنی.  زندگی  تو در حال حاضر انعکاس افکار گذشته توست. این افکار مواردی را که خیلی بزرگ و مهم می‌دانسته ای و نیز چیزهایی که زیاد هم آنها را مهم به حساب نمی آوردی شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید  چگونه ارتعاش پول بفرستیم

از زندگیت به راحتی می شود دید که افکار غالب تو در هر جنبه ای چه بوده اند  چون این همان افکاری است که آنها را تجربه کرده ای. تا به حال که این طور بوده است! حالا داری  قانون جذب را یاد میگیری و با این دانش می توانی همه چیز را عوض کنی.

 هر چیزی را که در ذهنت مجسم کنی ، آن را در دست هایت خواهی داشت.

 نظر باب دویل در مورد قانون جذب کائنات:

 قانون جذب کائنات اهمیتی نمی دهد که تو چه چیزی را خوب یا بد میدانی یا اینکه آن را نمی خواهی یا واقعا می خواهی. این قانون به افکارت پاسخ می‌دهد. بنابراین اگر به کوهی از قرض نگاه می کنی و به خاطر آن دچار وحشت می‌شوی ، سیگنالی که به دنیا می فرستی این است که: از این همه قرض و بدهکاری واقعا احساس وحشت می کنم.

به این ترتیب این فکر و احساس را در خود تقویت می‌کنی و در تمام لایه های وجودت احساس وحشت می کنی. پس قرض و بدهکاری بیشتری بالا خواهی آورد. قانون جذب یک قانون طبیعی است . این قانون بی طرف است و خوب و بد نمی شناسد.   افکارتو را دریافت می‌کند و آنها را به شکل تجربه واقعی زندگی به تو بر می گرداند. قانون جذب  دقیقاً همان چیزی را به تو می‌دهد که به آن فکر می کنی.

بیشتر بخوانید  راز بزرگ شکرگزاری | جمله ای که همه رویاهای شما را برآورده می کند

 قانون جذب  همیشه عمل می کند ،چه آن را باور داشته باشی یا نداشته باشی ، چه آن را بفهمی یا نفهمی.

قانون جذب قانون آفرینش است.  فیزیک کوانتوم به ما می‌گوید که تمام دنیا از فکر زاده شده است!  توبا افکارت زندگیت را می سازی و دیگران هم همین کار را می‌کنند. تنها دانستن این قانون آن را فعال نمی‌کند. قانون جذب همیشه در زندگی تو و هرکس دیگری در سرتاسر تاریخ موثر بوده است. وقتی از این قانون بزرگ باخبر می شوی ، متوجه می‌شوی که به طور باورنکردنی قوی هستی و می‌توانی با فکر کردن ، آن زندگی را که می خواهی برای خودت بسازی.

در مورد قانون جذب کائنات بیشتر بدانید

 

امتیاز به ما
[تعداد: 0 میانگین: 0]

 

بازاریاب محصولات ما باشید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.