چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

 وجود(که بسیاری برای توصیف آن واژه خدا را به کار می‌برند)  در دسترس همه شما است. اما دسترسی به آن توسط ذهن ممکن نیست و تلاش برای دسترسی به آن بی فایده است فقط زمانی می توانید به آن دسترسی داشته باشید که ذهنتان آرام گیرد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

و زمانی که به طور کامل به حال توجه دارید می‌توانید وجود را حس کنید. قادر نبودن به توقف فکر، گرفتاری وحشتناکی است. اما از آنجا که تقریبا همه از آن رنج می‌بریم متوجه آن نیستیم. سر و صدای بی وقته ذهن مانع از آن میشود که قلمروی آرامش درونی را که از وجود جدا نیست بیابیم. این سر و صدای بی وقفه سایه ای از ترس و رنج را برای ما می گستراند.

خود را با ذهن انگاشتن پرده غیرشفاف را از تصاویر، واژه‌ها و تعریف‌ها به وجود می‌آورد که راه را بر همه روابط حقیقی سد می‌کند. این پرده بین شما و خودتان و همراهانتان، طبیعت و خدا قرار می‌گیرد.

چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ استفاده درست یا غلط از ذهن

 چنانچه  ذهن به درستی مورد استفاده قرار گیرد ابزاری عالی است، اما اگر به اشتباه به کار گرفته شود بسیار مخرب می‌گردد.

با این وجود مسئله این نیست که از ذهن خود استفاده نادرست میکنید، بلکه این است که به طور معمول اصلا از آن استفاده نمی‌کنید بلکه ذهن از شما استفاده می‌کند. بیماری این  است شما  معتقد هستید که ذهن خود هستید و این یک  توهم است. پس باید بیندیشید چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

1668529491012 - چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

 شما فکر کننده نیستید

  آزادی با درک این نکته آغاز می‌شود که شما آن موجود، یعنی فکر کننده نیستید. دانستن این واقعیت شما را قادر می‌سازد تا آن موجود را تماشا کنید. همین که شروع به تماشای فکر کننده نمایید، سطح بالاتری از آگاهی فعال میشود آنگاه متوجه میشوید که شعور گسترده‌ای در ورای فکر وجود دارد و فکر  فقط ذره ای خرد از  آن شعور است. چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ با دانستن این نکته که ما فکر کننده نیستیم.

 رها کردن خود از ذهن

  خبر خوش آن که می توانید خود را از ذهنتان رها کنید. این تنها آزادی حقیقی است. هم اکنون می توانید نخستین گام را بردارید.

تا آنجا که می توانید به صدای درون خود گوش دهید. به الگوی فکری تکراری، نوارهایی که شاید سال‌هاست در سرتان نواخته میشوند توجه ویژه کنید.

هنگامی که به آن صدا گوش می‌دهید، بدون تعصب گوش دهید یعنی داوری نکنید. در حالی که به فکر گوش می‌دهید، حضور آگاه، یک خود عمیق را در زیر یا پشت فکر احساس می‌کنید در این حالت تسلط فکر بر شما از بین می‌رود و به سرعت محو میشود زیرا دیگر از طریق یکی دانستن خود با  ذهن دیگر به آن انرژی نمی‌دهید.

این آغاز پایان تفکر ناخواسته و اجباری است. هنگامی که فکر محو می شود شما در جریان ذهنی خود یک وقفه را تجربه می‌کنید ، در ابتدا فاصله ها کوتاه هستند اما به تدریج طولانی‌تر می شوند هنگام بروز این وقفه در خود سکوت و آرامش خاصی احساس می کنید. این آغاز حالت طبیعی احساس  وصل با وجود است که معمولاً ذهن آن را می‌پوشاند.

چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ با قدرت درون

احساس سکون و آرامش با تمرین عمیق‌تر می‌شود و احساس لطیفی از نشاط به شما دست می‌دهد که از اعماق وجودتان بر می‌خیزد. این نشاط وجود است. چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ و از زندگی لذت ببریم؟ وقتی در حالت سکون قرار بگیرید سرشار از نشاط خواهید شد.

در حالت اتصال درونی بسیار هوشیار تر از وضعیت یکی  بودن با ذهن هستید.  در این حالت شما به طور کامل در حال  هستید. به این شکل حضور خود را با چنان شور و شعفی حس می کنید که تمامی افکار و عواطف، جسم و کل جهان بیرون در مقایسه با آن بی اهمیت به نظر می‌رسند.

1668529522780 - چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

به جای تماشا کردن فکر کننده می توانید فقط با متمرکز شدن بر حال در جریان فکری خود وقفه ایجاد کنید فقط معطوف به همین لحظه شوید. بدین ترتیب یک وقفه بی ذهنی ایجاد می‌کنید که در طی آن بسیار هوشیار و آگاه هستید. این معنا و مفهوم مراقب است.

برای مثال هر بار که از پله ها بالا و پایین می روید ، به هر گام ،هر لحظه و هر نفس با دقت توجه کنید. هنگام شستن دست  به تمامی دریافت های حسی مربوط به این کار توجه کنید. صدا و احساس آب ، حرکت دستها ، عطر صابون و غیر. برای اندازه گیری میزان موفقیت تان در این تمرین  مقدار آرامشی است که در درون احساس می کنید.

روشن بینی بر فراز فکر

  نفس از فعالیت‌های ذهنی تشکیل می‌شود و فقط از طریق تفکر پیوسته دوام دارد. واژه نفس را به معنی خود کاذب که توسط یکی شناختن ناآگاهانه خود با ذهن به وجود می‌آید می‌نامیم.

برای نفس لحظه حال تقریبا وجود ندارد و فقط گذشته و آینده مهم به نظر می‌رسند. این وارونگی شدید حقیقت باعث می‌شود که  ذهن در چارچوب نفس بسیار مختل عمل کند.

در این حالت پیوسته ذهن میخواهد گذشته را زنده نگاه دارد ، زیرا بدون گذشته شما چه کسی هستید ؟ به علاوه ذهن پیوسته خود را به آینده فرافکنی می کند تا از ادامه هستی خود خاطر جمع شود و در پی نوعی رهایی یا خوشنودی در آینده است.

1668529393431 - چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

نفس با شما حرف می زند

 نفس می گوید: یک روز وقتی که این یا آن پدیده رخ دهد ، راضی ، خوشحال و آرام خواهم بود. مواقعی که نفس علاقه‌مند به حال به نظر می رسد ، به هیچ وجه حال واقعی را نمی بیند ، زیرا یا از دریچه گذشته به آن نگاه می‌کند و یا حال  را در حد وسیله‌ای در راه رسیدن به هدف ، هدفی که همواره در آینده ای شکل گرفته در ذهن  نهفته است  ، کاهش می دهد.

لحظه حال کلید آزادی را در خود دارد ، اما تا زمانی که شما ذهن هستید نمی توانید لحظه حال را دریابید. ذهن را فقط به مفهوم فکر به کار نمیبریم ، بلکه ذهن شامل تمامی احساس ها و الگوهای واکنشی ذهنی- احساس نا آگاه نیز هست.

احساس از تلاقی ذهن و بدن ناشی می شود. احساس ، واکنش بدن به ذهن یا به عبارت دیگر انعکاس از ذهن شما در بدن است. هر چه بیشتر خود را به صورت افکار ، دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها و داوری‌ها بشناسید و کمتر در حالت حضور باشید بار انرژی شما سنگین‌تر خواهد بود.

اگر نتوانید احساس های خود را درک کنید و با آنها قطع ارتباط کرده باشید ، عاقبت آنها را در یک سطح کاملا جسمانی و به صورت عارضه یا بیماری جسمی تجربه خواهید کرد.

منشاء ترس

 حالت روانی ترس از هر گونه خطر ملموس، واقعی و فوری جدا است. ترس روانی به شکل های گوناگونی نظیر دلواپسی ، نگرانی  ، اضطراب ، حالت عصبی ، فشار ، ترس ، وحشت و غیره آشکار می شود.

ترس روانی همواره در ارتباط با موردی است که امکان دارد  رخ بدهد نه آن که اکنون رخ می دهد . شما در اینجا و اکنون هستید ، در حالی که ذهنتان در آینده است این اختلاف موجب شکافی   اضطراب آور می شود.

خود را با ذهن یکی بدانید و ارتباط خود را با حال از دست بدهید آن شکاف  اضطراب آور همراه همیشگی شما خواهد بود.

تا زمانی که خود را با ذهن یکی بدانید نفس زندگی شما را اداره می‌کند.ذهن همواره به دنبال راهی می‌گردد تا حال را طرد و از آن فرار کند.

هرچه بیشتر ذهن را هویت خود بدانید ، بیشتر  رنج خواهید برد و هرچه بیشتر بتوانید حال را بپذیرید و آن را محترم بشمارید ، بیشتر از درد ورنج و ذهن خود محور رها خواهید شد. اگر دیگر نمی خواهی خود و دیگران را به درد و رنج دچار کنید یا به دردهای خود اضافه کنید از ایجاد زمان دست بکشید.

چگونه از آفرینش زمان دست بکشیم؟

 عمیقاً درک کنید که لحظه حال تنها موردی است که دارید. و به حال توجه کنید و فقط در مواقع ضروری و برای رسیدگی به جنبه‌های عملی زندگی خود دیدارهای کوتاهی از گذشته و آینده داشته باشید. حضور در حال کلید رهایی  اسب فقط می توانید در لحظه حاضر رها باشید.

 یافتن زندگی واقعی در  ورای زندگی

 هنگامی که لبریز از مشکلات هستید جایی برای ورود هیچ چیز جدیدی وجود ندارد و راه حل نمی تواند وارد شود.

1668529358815 - چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

پس فضایی ایجاد کنید تا بتوانید زندگی ورای  وضعیت زندگی خود را بیابید. حواس خود را به طور کامل به کار گیرید. به اطراف نگاه کنید و فقط بنگرید تعبیر و تفسیر نکنید.

نور، شکلها ، رنگ ها و بافت ها را ببینید نسبت به حضور بی صدای یکایک چیز ها هشیار باشید نسبت به فضایی که امکان وجود چیزها را فراهم می آورد هشیار باشید.

به صداها گوش دهید. آنها را داوری نکنید. به سکوت پشت صداها گوش دهید. چیزی را لمس کنید. هر چیزی را، و بودن آن را پذیرا باشید . ضرباهنگ تنفس خود را ملاحظه کنید، هوای دم و بازدم را حس کنید، انرژی حیات را در درون خود حس کنید. و در نهایت بیندیشید که چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

بگذارید همه چیز در درون و بیرون باشد.  بودن همه چیز را بپذیریم. عمیق‌ تر به  لحظه حال فرو بروید. به این ترتیب شما از رویای زمان بیدار می شوید و به لحظه ی حاضرگام می نهید.

 نشاط وجود

 برای آنکه متوجه شوید آیا  مقلوب زمان روانی شده اید یا نه می‌توانید معیار ساده ای  را به کار بگیرید.

از خود بپرسید آیا در کاری که انجام می‌دهم ، نشاط ، آسودگی و سبکی وجود دارد ؟ اگر وجود ندارد پس زمان ، لحظه حال را پوشانده است و زندگی به صورت فشار و تقلا  درک می شود.

همین که  لحظه حاضررا محترم بشمارید تمامی ناراحتی‌ها و تقلا‌ها محو می‌شوند و زندگی با نشاط و آسودگی جریان می یابد. نگران حاصل کار تان نباشید فقط بر خود کار  متمرکز باشید. نتیجه به خودی خود خواهد آمد. این یک تمرین نیرومند معنوی است.

چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ با زدودن ناآگاهی

 مهم است در شرایط  عادی که امور زندگی نسبتاً به آرامی می گذرد ، آگاهی بیشتری را به زندگی خود وارد کنید. به این ترتیب نیروی حضور در شما رشد می‌کند و میدان انرژی با فرکانس بالا در شما و پیرامونتان پدید می‌آید .هیچ ناآگاهی ، منفی گرایی ، ناسازگاری ، یا خشونتی نمی‌تواند  به آن میدان وارد شود و دوام بیاورد ، همانگونه که تاریکی نمی تواند در حضور نور باقی بماند.

 هر کجا هستید به طور کامل آنجا باشید

 آیا تحت فشار هستید ؟ آیا چنان گرفتار رسیدن به آینده هستید که  ارزش حال حاضر در حد وسیله‌ای برای رسیدن به آینده  نزد شما کاهش یافته است ؟ فشار در نتیجه در اکنون بودن و داشتن خواسته برای آینده ایجاد می شود.

آیا توجه فراوانی به گذشته دارید ؟ آیا پیوسته به شکل مثبت و منفی درباره گذشته فکر و صحبت می کنید ؟ دستاوردهای مهمی را که داشته‌اید ، سرگذشت مورد ستم واقع شدن ها ، رفتارهای بدی که با شما شده است و حتی بدی هایی که نسبت به دیگران انجام داده اید را مرتب تکرار می کنید ؟

آیا روند فکری شما موجب ایجاد احساس گناه ، غرورها ، رنجش ، و پشیمانی یا دلسوزی به حال خود می شود ؟ با این کار  نه تنها یک احساس  کاذب از خود را تشدید می کنید ، بلکه با انباشتن گذشته در دوران خویش روند سالخوردگی بدن  را شتاب می دهید. هر لحظه در برابر گذشته بمیرید. به گذشته نیاز ندارید. فقط در موارد ی  که گذشته کاملاً به لحظه حال حاضر مربوط می‌شود  ، به آن  رجوع کنید.حضور خود را احساس کنید.

1668529550704 - چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

 چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

 همیشه می توانید با حال کنار بیایید اما هیچگاه نمی توانید با آینده به توافق برسید و اجباری هم برای این کار ندارید. چه مدت از زندگی خود را به انتظار کشیدن می‌گذرانید ؟ انتظار های کوچک مثل انتظار  درصف اداره پست ، راه بندان ، فرودگاه ، برای رسیدن کسی و انتظار های بزرگ مثل انتظار برای تعطیلات بعدی ، شغل بهتر ، پولدار شدن ، بزرگ شدن بچه ها ،  اشخاص همه ی عمر خود را به انتظار شروع زندگی سپری می‌کنند.

انتظار یک حالت ذهنی است و به معنی این است که شما آینده را می‌خواهید و اکنون را نمی‌خواهید. آنچه را دارید نمی خواهید یا آنچه را ندارید می خواهید. این نگرش باعث می‌شود حال را از دست بدهید و کیفیت زندگی شما به شدت کاهش می‌یابد.

عمیق فرو رفتن به درون بدن

 برای آنکه عمیق تر به درون بدن فرو بروید ، مراقبه زیر را تمرین کنید. انجام دادن این تمرین به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز کافی به نظر می‌رسد. و بیندیشید چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟

ابتدا توجه کنید که عوامل بیرونی  مثل صدای  تلفن یا افراد مزاحم شما نشوند و روی یک صندلی بنشینید. توجه کنید  بدنتان آسوده باشد. چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید. تنفس را با شکم خود احساس کنید.

ببینید که  چگونه  با هر دم و بازدم شکم شما اندکی منبسط و منقبض می شود سپس نسبت به کل میدان انرژی درون بدن هوشیار شوید. درباره ی آن فکر نکنید ، آن را احساس کنید با این کار آگاهی را ازذهن پس می گیرید.

ورود به دوره سبک سلامتی

پس از آنکه بدن درونی را به روشنی به صورت یک میدان انرژی دیدید ،اگر می‌توانید تجسم را رها کنید و فقط بر احساس  متمرکز شوید. اگر می توانید هر تصویر ذهنی را که از بدن دارید نیز کنار بگذارید ، در این حالت تنها چیزی که باقی می ماند احساس حضور فراگیر یا بودن است.

حساس می کنید بدن درونی بی حد و مرز است

احساس می کنید بدن درونی بی حد و مرز است آنگاه توجه خود را  عمیق تر بر آن احساس  متمرکز کنید و با آن یکی شوید به میدان انرژی ملحق شوید. تا دوگانگی شما و بدن از بین برود.

تمایز بین درون و بیرون نیز از بین می‌رود و در نتیجه دیگر بدن درونی باقی نمی‌ماند. تا هنگامی که احساس راحتی می کنید در قلمروی وجود ناب بمانید.

سپس دوباره نسبت به جسم ، تنفس و حواس مادی خود آگاه شوید و چشمانتان را باز کنید. چند دقیقه به شیوه ی مراقبه ، یعنی بدون نامگذاری ذهنی به پیرامون خود بنگرید و در این  حال به حس کردن بدن درونی خود ادامه دهید.

دستیابی به قلمروی بدون شکل به راستی آزادی بخش است و شما را از اسارت شکل و شناسایی باشکوه رها می‌سازد. آنجا قلمروی آرامش و سکون عمیق و در عین حال نشاط و زندگی  پرشور است هرگاه حضور داشته باشید تا حدودی نسبت به نور یعنی آگاهی نابی که از این منشاء ناشی می شود هشیار می گردید.  همچنان که به امور زندگی می پردازید صددرصد توجه خود را به جهان بیرون و ذهن خود محدود نکنید توجه را در درون نگه دارید.

1668529420220 - چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ در خود استوار باشید

 راه حل آن است که پیوسته با بدن درونی خود در ارتباط باشید و همواره آن را حس کنید. این وضعیت به سرعت زندگی شما را  دگرگون و عمیق می کند.

هر چه آگاهی بیشتری متوجه بدن درونی خود کنید  ارتعاش آن بالاتر می‌رود. در سطح انرژی بالاتر دیگر موارد منفی بر شما تاثیر نمی گذارند و شما وضعیت جدیدی را به خود جلب می کنید که بازتاب ارتعاش بالا است. اگر توجه خود را تا حد امکان به درون بدن متوقف کنید ، در حال استوار می‌شوید. در این حالت شما خود را به جهان بیرونی نمی بازید و خود را در اختیار ذهن قرار نمی دهید.

گذری بر کتاب قدرت نیروی حال اثر اکهارت تله1671116630994 - چگونه در زمان حال زندگی کنیم؟ لذت زندگی را در حال دریابید

لینک کانال تلگرام ما: گروه تحقیقاتی جذب ساده

jazbesadeh@امتیاز به ما
[تعداد: 3 میانگین: 4.7]

 

همکار فروش محصولات ما باشید و پورسانت دریافت کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo